• 0187 - 652233
  • meesterjanwillem at groep78.com
  • Nieuwe-Tonge

Welkom om op onze eigen klassensite.

Eigen site van groep 7/8 ONS Nieuwe-Tonge

Wij gebruiken deze site vooral om voor ons klassenwerk, foto's te publiceren op een afgeschermde pagina, en voor huiswerkopdrachten.

Ga naar onze agenda:

Mail de meester meesterjanwillem at groep78.com

5.5

Schooluren per dag

24

Leerlingen in onze groep

6

Groepen op onze school

26

Hoeveel jaar staat meester Jan Willem nu al voor de klas ?

Meer informatie over onze school

De Oranje Nassauschool is een kleine dorpsschool die op grond van de BIjbel het onderwijs wil vormgeven.
Kernwaarden voor onze school zijn gezamelijkheid, geborgenheid, openheid en ruimte.
Dit komt tot uiting in de manier waarop wij met elkaar omgaan.
Binnen deze waarden bieden we ruimte aan een verscheidenheid aan achtergronden en persoonlijkheden, daarom allemaal verschillende personen in het logo.

Als school die middenin een dorpsgemeenschap staat, willen we als team samen met onze ouders en bestuursleden zorgdragen voor onze leerlingen.
Het gaat om een gemeenschappelijk bezit. De school van en voor de leerlingen, ouders, bestuursleden en teamleden en daarom noemen we onze school ook wel ONS.

Onze school

CBS Oranje-Nassau van buiten:

Snelle links

Snel naar belangrijke onderdelen op de site:

Foto album 78

Foto van onze groep zijn te vinden via de onderstaande link:

Agenda

De agenda van onze groep vind je via de onderstaande link:

Instagram 78

Klik hieronder om bij ons Instagram account te komen:

Onze startpagina

Klik hieronder om weer bij onze startpagina te komen:

Onze school hoort bij Kindwijs. Benieuwd naar onze school ?

Oudercommunicatie

Wij gebruiken onze eigen Kindwijs app om met de ouders te communiceren.

01

Kindwijsapp

De Kindwijsscholen hebben samen met Codalt een eigen communicatie app ontwikkeld om de communicatie met ouders zo goed mogelijk te ondersteunen.

02

Wat vind je in de Kindwijsapp ?

In de Kindwijs app vind je: -de school- en groepsberichten -de kalender -chat met de leerkracht -planner voor oudergesprekken privacycentrum (in ontwikkeling) -betaalmodule (in ontwikkeling) Op de datum dat je kind voor het eerst op school is, wordt de toegang geactiveerd. Je hebt alleen toegang tot de groep(en) van je kind(eren).

03

Vinden van de app

Via de Google Play of via de Appstore kun je de app installeren op je telefoon. Zoek naar de app "Kindwijs". De app heeft het logo van Kindwijs. Je kunt inloggen via een link of door middel van een wachtwoord. Je hebt daarbij toegang nodig op je mailadres, dat je hebt opgegeven aan de school op het inschrijfformulier. Lukt inloggen niet? Vraag dan op school na met welk e-mailadres je geregistreerd bent. De Kindwijs app is ook toegankelijk via app.kindwijs.org. Als je op je telefoon geen toegang tot je mail hebt, kun je je wachtwoord ook instellen op de computer.

Vragenformulier

Direct jouw vraag stellen kan ook via ons contactformulier:

Vul de onderstaande velden in

    Gegevens van onze school:

    Nieuwe-Tonge

    Korteweegje 7, 3244 AK