• 0187 65 22 33
  • meesterjanwillem apenstaartje groep78.com
  • Korteweegje 7, Nieuwe-Tonge

Computeropdracht10

Computeropdracht 10 is een opdracht in Google presentaties.

In de klas werken wij nu over de Middeleeuwen en de Noormannen / Vikingen.

Maak een presentatie over de Noormannen / Vikingen van minimaal 10 dia’s en zorg in ieder geval dat dit er in staat:

  • benoem de goden
  • vertel iets over de landen waar ze geweest zijn
  • leg uit welke stad in Nederland steeds de pineut was
  • hoe werden de goden begraven
  • wat waren longhouses
  • waarom werden de Noormannen / Vikingen steeds minder machtig

Succes !