• 0187 65 22 33
  • meesterjanwillem apenstaartje groep78.com
  • Korteweegje 7, Nieuwe-Tonge

Computeropdracht12

Computeropdracht 12 is een vervolg op computeropdracht 10.

Schrijf een verhaar in DOCS van minimaal 250 woorden, waarin jij een verhaal beschrijft dat je mee bent op een Vikingschip als slaaf of als kapitein, of als echte Viking.

Succes!!