• 0187 65 22 33
  • meesterjanwillem apenstaartje groep78.com
  • Korteweegje 7, Nieuwe-Tonge

Computeropdracht4

Bij het vak geschiedenis hebben wij het nu over de Romeinen. In het boek staat veel informatie, maar ook van de meester heb je veel over de Romeinen gehoord.

Opdracht: Maak in Google Presentaties een presentatie over de Romeinen, In deze presentatie (die minimaal 10 dia ’s heeft) vertel je iets over

  • gebouwen in Rome (met plaatjes)
  • Aquaducten (met plaatje)
  • Romeinse keizers (met plaatje)
  • Het leger (met plaatje)
  • Een vast of tijdelijk fort (met plaatje)
  • Gladiatoren (met plaatje)

Succes !!