• 0187 65 22 33
  • meesterjanwillem apenstaartje groep78.com
  • Korteweegje 7, Nieuwe-Tonge

Extra computeropdracht als je de andere opdrachten al af hebt.

Maak een presentatie van ongeveer 15 dia’s in Google presentaties (Slides) van een belangrijk Nederlands historisch persoon. Google maar even op namen van deze personen.

In jouw presentatie moeten foto’s staan, veel tekst in jouw eigen woorden en ook linkjes naar filmpjes over die persoon.

Heb je geen idee? Dan kan je het bijvoorbeeld gaan houden over Johan De Witt (zie plaatje hieronder).

Succes !