Extra opdrachten voor de plusklas leerlingen.

MysteryQuest 53: